Small.Com

Projekt powstaje w celu zaspokojenia potrzeb mikro i małych firm, obecnych i przyszłych, we wszystkich sektorach działalności aby stały się bardziej cyfrowe i innowacyjne.

Dowiedz się więcejSkontaktuj się z nami

O projekcie

Projekt ma na celu opracowanie narzędzia do oceny dojrzałości cyfrowej firm połączonego z ofertą modułów i treści szkoleniowych dotyczących transformacji cyfrowej i adaptacji modeli biznesowych, które są skierowane do większości europejskich firm, czyli mikro i małych firm. Celem jest podniesienie świadomości MŚP,  ich partnerów, menedżerów i pracowników, na temat koniecznych zmian w ich modelu biznesowym i podejściu do rynku.

Projekt jest skierowany głównie do MŚP, ponieważ jest to największa grupa firm w UE (prawie 99%), profesjonalistów i ogólnie do osób dorosłych, które potrzebują solidnej i przystępnej wiedzy cyfrowej.

Projekt Small.Com powstaje w celu zaspokojenia potrzeb mikro i małych firm, obecnych i przyszłych, we wszystkich sektorach działalności aby stały się bardziej cyfrowe i innowacyjne.

Konieczna jest ocena obecnego stanu procesu digitalizacji firm i ich oczekiwań.

Niniejszy projekt proponuje zbudowanie cyfrowego narzędzia diagnostycznego, które w szybki, intuicyjny i precyzyjny sposób wskaże aktualny stopień cyfryzacji firmy, rekomendując następnie, które procesy i narzędzia cyfryzacji stanowią możliwości poprawy dla dalszego rozwoju.

To narzędzie online, zwane „Narzędziem diagnostycznym Small.Com”, będzie uwzględniać zmienne, które do tej pory były niedoceniane w procesie digitalizacji przedsiębiorstw (m.in. kultura organizacyjna, sektor działalności, umiejętności cyfrowe, stabilność finansowa, ramy regulacyjne).

Według raportu „EU Businesses go digital:  opportunities, outcomes and uptake” (CE, 2018), 68% państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) wdraża procedury i polityki rządowe w zakresiezachęty do transformacji cyfrowej.

Prawie 9 na 10 firm z UE uznaje, że technologie cyfrowe są rzeczywiście szansą.

47% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) potwierdziło, że straciło ponad połowę swoich obrotów od początku pandemii (badanie przeprowadzone przez SAGE (2020).

47% konsumentów wydaje połowę swoich dochodów za pośrednictwem handlu elektronicznego, a założony roczny wzrost o 12% jest przewidywany dla transakcji elektronicznych na całym świecie w latach 2019-2023 (według World Payments Report 2020 opublikowanego przez Capgemini w czasie pandemii).

%

Roczny wzrost przewidywany dla transakcji elektronicznych na całym świecie w latach 2019-2023

%

Konsumentów wydaje połowę swoich dochodów za pośrednictwem handlu elektronicznego

%

MŚP - jest to największa grupa firm w UE

%

MŚP potwierdziło, że straciło ponad połowę swoich obrotów od początku pandemii

%

Państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) wdraża procedury i polityki rządowe w zakresie zachęty do transformacji cyfrowej.

Results of the Project Small.Com

E-BOOK Z DEFINICJĄ KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

Identyfikacja trendów digitalizacji i najlepszych praktyk, z uwzględnieniem główne obszary transformacji cyfrowej:

 1. Digitalizacja procesów (Internet rzeczy (IoT), Przemysł 4.0, sztuczna inteligencja (AI), automatyzacja, itp);
 2. Digitalizacja produktów i usług (rynek cyfrowy);
 3. Digitalizacja organizacyjna (digital literacy, telepraca, itp.).
PLATFORMA E-LEARNINGOWA Small.Com

Składa się z 3 głównych rezultatów:

 1. Podręcznik użytkownika;
 2. Podręcznik trenera;
 3. Testu pilotażowego narzędzia diagnostycznego „SMALL.COM” oraz platformy e-learningowej.

NARZĘDZIE DO OCENY DOJRZAŁOŚCI CYFROWEJ "Small.Com"

 1. Badania rzeczywistych potrzeb mikro i małych firm w zakresie digitalizacji w procesie cyfryzacji, z zastosowaniem ilościowej metodologii zbierania danych;
 2. Analizy i raportu podsumowujących wyniki jakościowe i ilościowe, z budową ścieżek edukacyjnych i identyfikacją krytycznych obszarów interwencji, poprzez zastosowanie wieloczynnikowej analizy statystycznej;
 3. Zdefiniowania algorytmu narzędzia cyfrowego do diagnozy procesu cyfrowej transformacji.

  MODUŁY SZKOLENIA Small.Com

  Zawierające treści programowe mające na celu edukację, pomoc i prowadzenie partnerów/menedżerów/pracowników/zainteresowanych stron do identyfikacji i zrozumienia obecnych i pojawiających się potrzeb związanych z cyfrową transformacją ich organizacji. To portfolio zostanie zbudowane z uwzględnieniem obecnych i przyszłych potrzeb firm.

  Rozszerzenie projektu Small.Com na inne regiony i sektory oraz plan szkoleń certyfikacyjnych

  Plan eksploracji zostanie opracowany dla przyszłej współpracy. Plan ten ma na celu jasne zdefiniować prawa i obowiązki podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie projektu, jak również działać jako podręcznik dobrych praktyk dla tego samego podmiotu.

  Partnerzy projektu Small.Com

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

  BRAGA
  Praceta João Beltrão, N.º 16
  S. Victor
  4715-292 Braga, Portugal
  GPS Coordinates: 41.550802 ºN -8.404207 ºW

  Phone: +351 253 257 037
  Fax: +351 253 214 111
  Mobile Phone: +351 918 884 108

  small.com@projects.editvalue.com

  Zostaw wiadomość